Kalite ekip işidir... Avrupa Yakası: 0 212 855 07 34 Anadolu Yakası: 0 216 365 61 62

Acil Eylem Planı

Acil durum kuruluşun varlığında, zarar, kayıp ve büyük hasarlara, personelin yaralanıp, bedenen zarar görmesine, üretimin kısmen veya tamamen durmasına veya aksamasına neden olan veya olması muhtemel olayları kapsar.

Bir kurumun, her türlü unsurunun olası bir tehlikeyi yaşamasını engellemek veya engellenemeyen tehlikeleri zarar görmeden veya en az zararla bertaraf etmesi amacıyla hazırlanan, acil durum sırasında kimin hangi görevleri üstleneceğinin önceden belirlendiği yazılı plana acil eylem planı denir.

Acil durum ekipleri, ise “Yangın, deprem ve benzeri afetlerde binada bulunanların tahliyesini sağlayan, olaya ilk müdahaleyi yapan, arama-kurtarma, ilk yardım ve söndürme olaylarına katılan ekip” olarak tanımlanabilir.

Bir kurumun acil durum eylem planı; esnek (dinamik) olmalı, yaşanan olayın her aşaması için ayrıca düzenlenmeli ve her olası “tehlike” başlığı için, ihtiyaca cevap veren ayrı plan düzenlenmelidir.

Acil Durum Eylem Planında 4 Aşama Vardır:

- Planlama
- Tehlikelerin ve olasılıkların analizi
- Planın geliştirilmesi
- Planın uygulanması

Acil Durum Eylem Planında;

Acil durum planı genel esasları,
Acil durum organizasyonu ve görevi,
Acil durum ekipleri ve görevleri,
Haberleşme ve iletişim sistemi ve planı,
Acil durum prosedürleri,
Gerekli araç, gereç ve malzemeler,
Acil durum iletişim listesi
Acil durum kuruluşları ile koordinasyon ve işbirliği,
Acil durum senaryoları ve tatbikat planlaması
Medya ile ilişkiler ve kamuoyu baskısı vb. hususların belirtildiği bir plandır.

 

 

Etiketler : Acil Durum Eylem Planı, Acil Durum Planı, Acil Durum, Acil Durum Ekipleri

HİZMETLER

İletişim: Ekip Kalite Danışmanlık Eğitim Denetim ve Patent Hizmetleri Ltd. Şti.

Anadolu Yakası Telefon: 0216 365 61 62

Avrupa Yakası Telefon: 0212 855 07 34

E-mail: info@ekipkalite.com

Adres Detayı: