Kalite ekip işidir... Avrupa Yakası: 0 212 855 07 34 Anadolu Yakası: 0 216 365 61 62

Entegre Yönetim Sistemi

Firmalar müşteri ve ürün kalitesine verdikleri önemi ISO 9001 belgesi, çevreye olan duyarlılıklarını ISO 14001 ve çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğine verdikleri önemi OHSAS 18001 işçi Sağlığı ve Güvenliği Standartları ile göstermektedirler.

ISO 9001 müşteri memnuniyetine dönük olarak firmanın tüm süreçlerinin iyi yönetilmesi, uygunsuzlukların azaltılması ve işletme performansının sürekli iyileştirilmesi ile ilgili iken iş güvenliği, çalışanların karşılaşabilecekleri risklerle, çevre sistemi ise firmanın çevreyi nasıl etkilediği ile ilgilidir. İşletmeler zaman maliyet gibi farklı avantajlarından dolayı kalite, çevre ve iş güvenliği sistemlerini entegre olarak oluşturmaktadırlar. Kısaca entegre yönetim sistemi denilen bu yapı aslında birçok avantajı beraberinde getirmektedir.

Entegre sistemler, üç ayrı sistemin yönetiminde hem çalışanlar, hem de yönetim için oluşacak dezavantajları engeller. Üç ayrı sistem için üst yönetimin kontrolü azalacak ve zaman kaybı önlenecektir. Ayrı sistemler kurmak işgücünü boşa harcama ve gereksiz masraf riskini de oluşturabilir. En önemli faktör ise, üç farklı standarda ait bilgi ve kavramların karıştırılmaları olabilir. Bunun yerine kalite, çevre ve iş güvenliği ile ilgili ortak prosedürlerin yazılması, bu üç konunun işletmede iyi bir şekilde koordine edilmesini ve çalışanlar tarafından daha çabuk görülmesini sağlar.

Çevre ve iş güvenliği sistemlerinin kalite sistemleriyle birleştirilmesi işyerindeki tehlikelerin kontrolü için mevcut ve benzer sistem/terminolojinin kullanılmasını sağlar. Birleştirmedeki sinerji, iş güvenliği ve çevre bilincinin daha hızlı ve etkili bir biçimde gelişmesini sağlayacaktır.

Yine benzer şekilde ISO serisi standartlar (ISO 9001 Kalite yönetim Sistemi, ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemi, ISO 10002 Müşteri şikayetleri yönetimi ISO 14001 çevre yönetim sistemi OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, vs. ) firma ihtiyacına göre entegre yönetim sistemi şeklinde kurulabilmektedir.

 

 

Etiketler : Entegre Yönetim Sistemi, Entegre Sistemler, ISO 9001 Belgesi, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 9001, Kalite, Çevre ve İş Güvenliği

HİZMETLER

İletişim: Ekip Kalite Danışmanlık Eğitim Denetim ve Patent Hizmetleri Ltd. Şti.

Anadolu Yakası Telefon: 0216 365 61 62

Avrupa Yakası Telefon: 0212 855 07 34

E-mail: info@ekipkalite.com

Adres Detayı: