Kalite ekip işidir... Avrupa Yakası: 0 212 855 07 34 Anadolu Yakası: 0 216 365 61 62

ISO 14001 Belgesi Nasıl Alınır?

Çevre ile ilgili artan küresel farkındalık, firmaları ISO 14001 belgesi nasıl alınır sorusuna yöneltmektedir. İnsanın içinde yaşadığı çevre, artan dünya nüfusu ve sürekli artan insan ihtiyaçları sonucunda daha fazla etkiye maruz kalmaktadır. Buna bağlı olarak sanayi üretimi, hammadde ve enerji gereksinimi daha fazla artmaktadır. Buda doğal kaynakların azalmasına, çevrenin (toprak, hava, su) kirlenmesine, yaşanabilir alanların daralmasına neden olmaktadır.

Artan sanayileşme insanoğlunun en önemli sorunlarından biri olan çevre kirliliğini beraberinde getirmiştir. Öyle ki çevre sorunu, insanın sağlığını ve yaşam kalitesini etkileyen bir boyuta ulaşmıştır.

İnsanlığın çevreye verdiği zararları azaltmak için ulusal veya uluslararası birçok yasal düzenleme yapılmıştır. Bu çerçevede çevrenin korunması için uluslararası standartlar organizasyonu tarafından ISO 14001 çevre yönetim sistemi standardı hazırlanmıştır.

Son olarak 2015 yılında revize olan ISO 14001 standardı, özünde, doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimize edilmesini amaçlayan bir standarttır. Bunu da çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayandırmakta ve çevre faktörlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uymayı şart koşmaktadır.

ISO 14001 çevre yönetim sistemi ürünün hammaddeden müşteriye teslimine, hatta yaşam döngüsü yaklaşımı ile kullanımı ve bertarafı ile ilgili çevresel faktörleri belirleyip, bu faktörlerle ilgili gerekli önlemlerin alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesi için rehberlik yapan bir standarttır. Yine doğal kaynak kullanımının azaltılması, atıkların kontrolü, acil durumlar, performans ölçümleri gibi birçok konuyu ihtiva etmektedir. ISO 14001 belgesi de çevre yönetim sistemini uygulayan kuruluşların aldığı çevre belgesidir. Bu açıklamalar ışığında ISO 14001 belgesi nasıl alınırın cevabı çevre yönetim sistemi şartlarını anlayıp uygulamakla diyebiliriz.

ISO 14001 belgesi nereden alınır, ISO 14001 Belgesi nasıl alınır veya niçin alınır? Uluslararası ve ulusal veya yerel piyasada kendine saygın bir yer tutmak isteyen firmalar, başta endüstriyel firmalar olmak üzere, ürün ve hizmet sağlayan tüm kuruluşlar ve üreticiler bu belgeyi alabilir. ISO 14001 Belgesi kuruluşlara değer katan, müşteri ve kamu önünde çevre sorumluluklarının yerine getirildiğini ispat eden prestijli bir belgedir.

 

 

Etiketler : ISO 14001 Belgesi Nasıl Alınır?, ISO 14001 Belgesi, 14001 Belgesi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 14001, Çevre Yönetim Sistemi, ISO 14001 Belgesi Nereden Alınır?

HİZMETLER

İletişim: Ekip Kalite Danışmanlık Eğitim Denetim ve Patent Hizmetleri Ltd. Şti.

Anadolu Yakası Telefon: 0216 365 61 62

Avrupa Yakası Telefon: 0212 855 07 34

E-mail: info@ekipkalite.com

Adres Detayı: