Kalite ekip işidir... Telefon No: 0 216 365 61 62

ISO 45001 Belgesi Nedir?

ISO 45001 belgesi nedir sorusunu cevaplamadan önce ISO 45001 standardını anlamak gerekmektedir. Bilindiği gibi ISO 45001 standardı iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistem standardıdır. Standardın odak noktasında çalışanların güvenliği vardır. Ancak iş sağlığı ve güvenliği sadece çalışanları değil, işletmenin ve üretimin de korunmasını sağlar.

İnsanın en temel hakkı olan yaşama hakkını tehdit eden kazalar ve meslek hastalıkları gibi tehlikelerden çalışanları korumak her işletme için en öncelikli konudur. Proaktif bir yaklaşımla tehlikelerin öncede tespit edilip önlem alınarak kazaların veya meslek hastalıklarının minimize edilmesi standardın başlıca amacıdır.

İş sağlığı ve Güvenliğini; çalışanları iş kazalarından ve meslek hastalıklardan korumak için gerekli önlemleri almak olarak özetleyebiliriz. ISO 45001 standardı işte bu amaçla kurumlarda iş sağlığı ve güvenliğine sistematik bir bakış açısı getirmiş, risk ve tehlike analizi yaklaşımıyla, risklerin veya tehlikelerin ortadan kaldırılması veya mininize edilmesi için şartları belirlemiştir.

ISO 45001 standardının şartlarını sağlayan firmalar ISO 45001 belgesini almaktadırlar. İş sağlığı ve güveliği ile ilgili uygulamaların sadece çok tehlikeli veya tehlikeli işler için olduğunu düşünmek çok yanlıştır. İş güvenliği ile ilgili uygulamalar büyüklüğüne bakılmaksızın tüm sektörler için geçerlidir. Her meslekte, her çalışma alanında, kazalar ve insan sağlığının bozulmasını önlemeyi, meslek hastalıklarını engellemeyi, daha ergonomik çalışma ortamlarını oluşturma iş güvenliğinin amacıdır. Dolayısıyla ISO 45001 sertifikası, her işletmenin alabileceği bir belgedir.

İş güvenliğinin önemini kavramış ve gerekli tedbirleri almış firmalar uzun dönemde bunun meyvesini de almaktadırlar. Kazaların azalması nedeniyle firmada çalışan memnuniyetinin sağlanması, kazalara bağlı olarak iş gücü kayıpları, motivasyon bozuklukları engellenebilir. Yine üretimde aksamalarla veya kazalara bağlı ağır tazminatlarla karşılaşılmaz.

ISO 45001 belgesi nedir, ISO 45001 belgesi nasıl alınır gibi sorular için hizmetler bölümümüzde ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği bölümümüzden detaylı araştırma yapılabilir.

 

 

Etiketler : ISO 45001 Belgesi Nedir?, ISO 45001 Belgesi Nasıl Alınır?, ISO 45001 Belgesi, ISO 45001 Belgesi, ISO 45001 Belgesi, ISO 45001 Sertifikası, ISO 45001, İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi

HİZMETLER

İletişim: Ekip Kalite Danışmanlık Eğitim Denetim ve Patent Hizmetleri Ltd. Şti.

Telefon No: 0216 365 61 62

E-mail: info@ekipkalite.com

Adres Detayı: