Kalite ekip işidir... Avrupa Yakası: 0 212 855 07 34 Anadolu Yakası: 0 216 365 61 62

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Halen uygulamada olan OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin yerine gelecek olan ISO 45001 standardı yine kuruluşlara iş sağlığı ve güvenliğini sağlama noktasında daha etkin rehberlik yapacaktır.

ISO 45001, tüm yönetim sistemlerine ortak bir çerçeve getiren yeni ISO yüksek seviye yapıya dayanır. Yeni yüksek seviye yapı ile farklı yönetim sistemi standartları uyumlaştırılmış ve bütün standartlar genelinde ortak bir dil kullanılmıştır.

ISO 45001 standardı ile, yani, İş Sağlığı ve Güvenliği standardının yeni versiyonu ile ISO 9001 : 2015 KYS, ISO 14001 : 2015 ÇYS gibi standartlar daha kolay entegre edilebileceklerdir. Yeni standartla, kuruluşların İSG yönetim sistemlerini temel iş süreçleriyle bütünleştirmeleri daha kolay olacaktır.

Dünya Çalışma Örgütü (ILO) her 15 saniyede, bir çalışanın iş kazası ya da meslek hastalığı sonucu hayatını kaybettiğini raporluyor. Birçok ülke iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili birçok yasa ve yönetmelik çıkarmasına rağmen istenen sonuç alınamamıştır. İş sağlığı ve güvenliğinde ortak bir dil kullanmak, hem çalışan, hem işveren, hem de kamuyu ortak bir bakış açısında buluşturabilmek için ISO 45001 standardı önemli bir işlev üstlenecektir.

OHSAS, İngiltere Standart Kurumu tarafından hazırlanmış, ISO (Uluslararası Standartlar Organizasyonu) tarafından tanınmış ve günümüze kadar geçerliliği kabul görmüş iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemiydi. Ancak ISO kendisi tarafından ve birçok ülke tarafından ortak hazırlanmış bir iş güvenliği standardı ihtiyacına yönelik talepleri dikkate alarak ISO 45001 standardını geliştirdi.

Daha önceki standartta da olan tehlike ve risk değerlendirme faaliyetleri çalışanların katılımıyla daha etkin yapılacaktır. Belirlenen risklerin ortadan kaldırılması veya kabul edilebilir seviyeye düşürülmesi için aksiyon planları hazırlanacaktır. Yeni standartta yönetimin iş güvenliği uygulamalarını daha çok sahiplenmesi ve tüm süreçlere liderlik yapması öngörülmüştür.

Yeni standart sadece kuruluşa değil aynı zamanda kuruluşun tedarikçi ve alt taşeronlarında da iş güvenliği ile ilgili şartlar getirmiştir. Dolayısıyla kuruluşlar özellikle tedarikçilerini de iş güvenliği uygulamalarına dahil edeceklerdir.

OHSAS 18001 : 2007 standardı tehlike odaklı yapılandırılmışken, ISO 45001 : 2016 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistem standardı risklerin tespit edilmesi ve yönetilmesi ön plana çıkmıştır. Temel farklılıklarına değindiğimiz ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistem standardı yayımlandıktan sonra OHSAS 18001 standardı bir süre daha yürürlükte kalacaktır.

 

 

Etiketler : ISO 45001, ISO 45001 Standardı, 45001 Belgesi, ISO 45001 : 2016, OHSAS 18001 : 2007, OHSAS 18001, ISO 9001 : 2015 KYS, ISO 14001 : 2015 ÇYS, İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi

HİZMETLER

İletişim: Ekip Kalite Danışmanlık Eğitim Denetim ve Patent Hizmetleri Ltd. Şti.

Anadolu Yakası Telefon: 0216 365 61 62

Avrupa Yakası Telefon: 0212 855 07 34

E-mail: info@ekipkalite.com

Adres Detayı: