Kalite ekip işidir... Avrupa Yakası: 0 212 855 07 34 Anadolu Yakası: 0 216 365 61 62

ISO 9001 Belgesi

Ürün ve hizmetlerde kaliteyi sağlamak ve sürdürmek ancak sistemli çalışmalarla gerçekleşir. Bunun için işletmede organizasyon yapısının oluşturulması, uygunluk yükümlülükleri ve ilgili paydaşların beklentileri çerçevesinde süreçlerin belirlenmesi gerekmektedir. ISO 9001 standardı, böyle bir yapının oluşumu ve kalitenin sağlanıp sürdürülebilmesi için kuruluşlara yol gösterir. Uluslararası alanda kabul görmüş olan bu standart, uygulanmasıyla ISO 9001 belgesi alınabilir.

ISO 9001 belgesi ile firmalar yönetimin iyileşmesini, faaliyetlerin daha iyi planlanmasını ve uygulanmasını, problemlerin daha hızlı çözülmesini, verimliliğin, kazancın ve saygınlığın artmasını sağlarlar. Kuruluşlar üretim ve hizmet sunum aşamalarında uygulayacakları risk tabanlı önleyici yaklaşımla hatalarla uğraşmaktan kurtulur. Dolayısıyla maliyetin azalmasına yardımcı olması, kaynakların optimum kullanımıyla gelirlerin artmasına yardımcı olur. ISO 9001 sistemini uygulamanın gereklilikleri ve yararlarından bahsettikten sonra ISO 9001 belgesinin müşterileri gözünde firmayı nasıl değerlendireceğine de bakmakta fayda var.

ISO 9001 belgesi bir kalite belgesi olarak müşteriler tarafından yoğun bir şekilde talep edilmektedir. Çünkü müşteriler ilk defa alacakları bir ürün veya hizmette kuruluşu tanımak için öncelikle sahip olduğu kalite sertifikalarını araştırmaktadır. ISO 9001 belgesi de bu sertifikaların içinde en önde gelenidir. Tüm dünyada tanınan, uluslararası geçerliliği olan, kuruluşta kalite sisteminin uygulandığını ve sürdürülebilirliğinin sağlandığını ifade eden en önemli belge niteliğindedir.

Kaldı ki ISO 9001 standardının odak noktasında müşteri bulunmaktadır. ISO 9001 kalite yönetim sistemi standardı kaliteyi bir ürün veya hizmet ile ilgili özelliklerin, belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama derecesidir. Bu tanıma göre, müşteri beklentilerini, üründen kaynaklanan gereklilikleri, yasal şartları karşılayan ürün ve hizmetler kaliteli sayılmaktadır.

Sonuç olarak, ISO 9001 belgesi kuruluşların yukarıda bahsettiğimiz kalite tanımı çerçevesinde; ürün ve hizmet sunduklarını ispatlayan, müşteriye güven veren bir kalite sertifikasıdır. Rekabette öne geçmenin, müşteri sadakatini sağlamanın, ihracat ve yurt içi pazarlarda yeni müşterilere ulaşmanın anahtarıdır.

9001 Belgesi en son versiyon olarak ISO 9001 : 2015 olarak düzenlenmektedir. Bir önceki versiyonu 2008 idi. Versiyonlar standardın yayınlandığı tarihi göstermektedir.

 

 

Etiketler : ISO 9001 Belgesi, 9001 Belgesi, Kalite Belgesi, Kalite Sertifikası, ISO 9001, ISO 9001 :2015, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 9001 Sertifikası

HİZMETLER

İletişim: Ekip Kalite Danışmanlık Eğitim Denetim ve Patent Hizmetleri Ltd. Şti.

Anadolu Yakası Telefon: 0216 365 61 62

Avrupa Yakası Telefon: 0212 855 07 34

E-mail: info@ekipkalite.com

Adres Detayı: