Kalite ekip işidir... Avrupa Yakası: 0 212 855 07 34 Anadolu Yakası: 0 216 365 61 62

ISO 9001'in Yararları

ISO 9001 Kalite yönetim sistemini uygulamanın ve ISO 9001 belgesinin kuruluşlar için birçok faydasını saymak mümkündür. Maddeler halinde belirtecek olursak;

• İşletmenin piyasa itibarında artış sağlanması
• Pazarlama faaliyetlerinde rakiplere üstünlük sağlanması
• İşletmenin uluslararası geçerliliğe sahip bir kalite belgesi edinmesinin getirdiği ticari avantajlardan yararlanabilme (ihracat için kalitenin belge ile ispatlanabilmesi)
• Müşteri memnuniyetinde ve müşteri sadakatinde artış sağlanması
• Girdi, üretim ve son kontrollerin etkin olarak yapılabilmesi
• Tedarikçilerin seçiminde, değerlendirilmesinde ve takibinde kolaylık sağlanması
• İşletme içi yetki ve sorumlulukların tespitinde ve dağıtılmasında kolaylık sağlanması
• İşletme faaliyetlerinin standartlaştırılmasını sağlayacak dokümantasyonun (altyapının) oluşturulması
• Geçmişe yönelik kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlayacak altyapının oluşturulması
• Veriler ve istatistiksel ölçümler doğrultusunda durum analizlerinin yapılabilmesi ve geleceğe yönelik kararlarda bu analiz sonuçlarının kullanılabilmesi
• Çalışanların kalite bilincinde artış sağlanması
• Kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılmış olması sağlanır.

Ayrıca;

Organizasyonun düzenlenmesiyle bütün çalışanların görev yetki ve sorumlulukları belirlenerek çalışanların performansı, motivasyonu ve rahat bir çalışma ortamına sahip olmaları sağlanır.

• Üst yönetime kolay bir yönetim şekli sağlar.
• Zamandan tasarruf sağlar.
• Kalite maliyetlerini düşürür.
• Fire/hurda miktarının azaltılmasını sağlar.
• Çalışanların verimliliğinin arttırılmasını sağlar.
• Hatalı ürün miktarının azaltılmasını sağlar.
• Kaynakların (İnsan, zaman, makine, sermaye) optimum kullanımını sağlar.
• Üretimde ve kârda artış sağlar.
• Pazarda rekabet şansını arttırır.

 

 

Etiketler : ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Yararları, ISO 9001

HİZMETLER

İletişim: Ekip Kalite Danışmanlık Eğitim Denetim ve Patent Hizmetleri Ltd. Şti.

Anadolu Yakası Telefon: 0216 365 61 62

Avrupa Yakası Telefon: 0212 855 07 34

E-mail: info@ekipkalite.com

Adres Detayı: