×

İngiliz Perakendeciler Birliği (BRC) tarafından ilk olarak 1998 yılında BRC Gıda Teknik Standardı olarak yayınlanmıştır. Standard, dünya çapında gıda tedarikçileri tarafından özellikle de İngiltere perakendecilerine ürün sağlayan kuruluşlar tarafından talep edilmektedir.


BRC standardına göre belgelendirme ile üreticilerin, marka sahiplerinin ve perakendecilerin kendi yasal yükümlülüklerini sağlarken, nihai olarak da tüketicinin koruyucusu olur.


BRC Global Gıda Standardı, gıda işlemeyi sınıflandırmış ve 6 başlık altında toplayıp yayınlamıştır. Firmalar bu kategorileri inceleyip belgelendirme başvurusu yaparlarken kendileri için uygun olan kategori seçmelidir.


1. İşlenmemiş et ve balık ürünleri (Kırmızı ve beyaz et- balık)

2. Üretim (Taze ve dondurulmuş meyve ve sebze)

3. Günlük Yiyecekler (süt ve süt ürünleri, yumurta)

4. Pişirilerek dondurulmuş, yemeğe yada pişirmeye hazır et ve balık ürünleri

5. Çevre koşullarına dayanıklı, ısı korumalı, paketli gıda ürünleri

6. Çevre koşullarına dayanıklı diğer gıda ürünleri (içecekler, unlu mamuller, kurutulmuş gıdalar, hafif gıda ürünleri ve kahvaltı tahılları, sıvı ve katı yağlar, gıda katkı maddeleri)


Brc Global Gıda Standardının Amaçları

• Aynı firmaya aynı amaçla birden fazla denetim yapılmasını engellemek,

• Farklı müşterilerin birbiriyle çelişen taleplerini azaltmak veya ortadan kaldırmak,

• Tüm sektör için geçerli olan iyi uygulamaları yaygınlaştırmak,

• Yerel değerlendirme yapılmasını desteklemek (temel prensiplerden taviz vermeden firmanın ait olduğu kültür ve içinde bulunduğu ülkenin koşullarına göre değerlendirilmesini sağlamak),

• Serbest ticaret kuralları çerçevesinde açıklık ve şeffaflığı garanti altına almak,

• Standardın geliştirilmesi ve revizyonunda teknik komitelerin yanında doğrudan sektör yatırımcılarının da yer almasını sağlamak,

• Standardı ve destek proseslerini sürekli gözden geçirmek ve geliştirmek.


BRC Belgesini almanın Faydaları:

BRC sertifikasının başlıca amacı, uluslararası kabul görmüş gıda güvenliği standartlarını kapsayıcı bir çerçeve oluşturmak ve gıda güvenliğinin gelişmesine yardımcı olmaktır.


BRC standardının uygulanması ve BRC Belgesi sayesinde aşağıdaki faydalar sağlanabilir:

• Akredite edilmiş üçüncü taraf belgelendirme kuruluşu tarafından değerlendirilmek ve belgelendirilmek

• Ortak ölçme ve değerlendirme kriterleri, gıda perakendecileri ve tedarik zinciri içindeki diğer organizasyonların değerlendirme yapmasında yardımcı olur.

• Standard; kalite, hijyen ve ürün güvenliği konularını detaylı bir şekilde kapsadığından diğer standartlarla uyumludur.

• Yapılan denetimler ve ortaya çıkan düzeltici faaliyetlerin takip edilmesi ile sürekli gelişen ve iyileşen bir kalite, hijyen ve ürün güvenliği sistemi kurmuş olur.


BRC Belgesinin İlkeleri

• Değerlendirmenin tekrarlanmasını en aza indirmek

• Saydamlığı ve dürüst ticaret mevzuatına uygunluğu temin etmek

• Standartları ve destek süreçleri sürekli gözden geçirmek ve iyileştirmek

• En iyi uygulamaları yaygınlaştırmak


BRC Standardının Temel Bölümleri

• Üst Yonetimin Bağlılığı Ve Surekli İyileştirme

• HACCP Sistemi

• Çevre Yönetim Sistemi

• Tesis Çevre Standartları

• Ürün Kontrol

• Süreç Kontrol

• Personel