×

IFS – (Internatıonal Food Standarts) Uluslararası Gıda Standardı


HDE (Alman Perakendeciler Birliği) ve FCD (Fransız Perakendeciler Birliği) ve ayrıca İtalyan Perakendeciler Birlikleri tarafından tedarikçilerin, gıda güvenliği ve kalite düzeylerinin denetimlerine yönelik geliştirilmiş bir standarttır.


IFS Standardı ve Belgelendirmesinin çıkış noktası itibariyle öncelikle bu ülkelerden talep gören standart Avusturya, Polonya, İspanya ve İsviçre tarafından da desteklenmiş ve istenmiştir.


Ortak bir değerlendirme sistemine sahip ortak bir standart; akredite denetçiler, tedarik zincirinde tarafsız denetim ve kontrol, ticaret masraflarının azaltılması amaçlanmıştır.


IFS – Uluslararası Gıda Standardını Kimler Uygulayabilir?

Perakendeciler ve toptancılar için mal tedarik eden tüm gıda üreticileri IFS’ye göre bir denetime tabi tutulabilir. Birincil üretim hariç, gıda zincirinin tamamında uygulanabilir.


IFS standardı IFS Gıda ve IFS Lojistik olmak üzere ikiye ayrılır.

-Lojistik yani gıda taşıma, depolama ve satış hizmeti firmalar IFS Logistic 1 standardı ile denetim alırlar. Denetim sonrası IFS Sertifikasını alabilirler.

-Birincil üreticiler hariç gıda firmaları ise IFS Food standardı ile denetim alırlar. Denetim sonrası IFS Belgesini alabilirler.


IFS Standardının Bölümleri

1. QMS' e talepler

2. Yönetim Sorumluluğu

3. Kaynak Yönetimi

4. Üretim Süreçleri

5. Ölçme, analiz, iyileştirme


Kuruluşlar denetimlerde bölüm 2 de yer alan gereklilikler yani standart maddeleri kısmından sorumludur.