×

FSSC 22000 yani gıda güvenliği sistemi belgesi, GFSI ISO 22000 ve PAS 220 standartlarını temel alarak oluşturulan bir standarttır. Dolayısıyla standart ISO 22000 ve haccp ilkelerini de içerir. Ancak ISO 22000 gıda üretimi, gıda ambalajı üretimi, gıda makine ekipmanı üretimi, gıda nakliyesi gibi birçok gıda sektörlerine uygulanabilirken FSSC 22000 sadece gıda üreticileri tarafından uygulanabilir.


FSSC 22000, katkı maddeleri, vitamin ve biyo-kültürler gibi uzun raf ömrü ve diğer gıda maddeleri ile hayvansal ürünler, bitkisel ürünler bozulabilir ürün işleme şirketlerinin gıda güvenliği sistemlerini belgelendirmek için geliştirilmiştir.


Gıdalar insan sağlığını dolayısıyla toplum sağlığını doğrudan etkileyen bir özelliğe sahiptir. Gıda kaynaklı riskler, farklı üretim metotları, farklı mevzuatlar ile artmış uluslararası ticarette çeşitli zorluklara neden olmuştur. Bu zorlukların aşılması güvenli gıda üretiminde ortak bir dil oluşturulması amacıyla standartlar oluşturulmuştur. FSSC 22000 Standardı, (Food Safety System Certification 22000-Gıda Güvenliği Sistem Sertifikasyonu 22000) biyolojik, fiziksel ve kimyasal etkenleri ve bulaşıları önleyecek şekilde gıdaların işlenmesi, hazırlanması, depolanması ve son tüketiciye ulaştırılması için bilimsel bir metodu tanımlar.


FSSC 22000 Belgesi, yasal şartlara uyumu, kuruluşlar arasında işbirliğinin geliştirilmesini ve gelecekteki değişimlere uyum sağlanmasını kolaylaştır. ISO 22000 belgesine sahip kuruluşlar için FSSC 22000 belgesine de sahip olmak çok daha kolay ve maliyeti düşüktür.


FSSC 22000 standardı Global Gıda Güvenliği Girişimi (GFSI) tarafından tanınmıştır. Bu standardın akreditasyon ve belgelendirme işlemleri Foundation for Food Safety Certification (FSSC) tarafından yürütülmektedir.


Fssc 22000 Belgesi ile firmalar ulusal ve uluslararası pazarlara giriş kolaylığı, pazarda güven ve rekabet gücü kazanma, ürün kalitesinde artış, hataların azalması, müşteri memnuniyetinin sağlanması, tehlikelerinin tanımlanması ve kontrol önlemlerinin uygulanması, spesifikasyon ve yasal mevzuatlara uyumun sağlandığının kanıtlanması gibi daha birçok fayda ve avantaj elde etmektedirler.