×

Kullanılan enerji kaynaklarındaki risklerin belirlenmesi, yönetilmesi, daha az tüketimle enerji verimliliğinin arttırılması, mevzuatlar çerçevesinde karbon emisyonlarının azaltılması gibi konular artık firmalar için bir zorunluluk haline gelmiştir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Standardı bu konularda firmalara rehberlik yapmaktadır. Sektörler arası farklılıklar olsa da enerji maliyetleri tüm firmalar için üretim maliyetlerinin önemli bir yüzdesini oluşturmaktadır. Kimi sektörlerde %70 lere çıkan bu maliyet kalemi üzerinde iyileştirme yapılması firma maliyetlerinde önemli avantajlar sağlayacaktır. Ülkelerin yasal mevzuatları da enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için ciddi yaptırımlar öngörmektedir. Dolayısıyla kuruluşlar etkin bir enerji yönetimine sahip olmak için bu standardı uygulamaktadırlar. ISO 50001 Enerji Yönetim Standardı özellikle enerjide ithalata bağımlı ülkeler için daha çok önem arz etmektedir.

ISO 50001 EYS standardı, enerji tüketiminin azaltılması, enerji tipi ne olursa olsun, daha etkin, daha verimli ve sürdürülebilir enerji tüketimi için sürekli iyileştirme anlayışı içerisinde gereklilikler ortaya koyar. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, her sektörde büyüklüğüne bakılmaksızın her türlü işletmeye uygulanabilecek, diğer yönetim sistemleriyle entegre olarak da yürütülebileceği gibi tek başına da kurulup yürütülebilecek bir Yönetim Sistemidir. Özellikle ISO 9001 ve 14001 standartlarıyla kolayca entegre edilebilen ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin güncel versiyonu ISO 50001 : 2011 ’dir.

Temel amacını enerji performansı ve verimliliğini arttırmak olarak özetleyebileceğimiz ISO 50001 kurumun enerji performansıyla ilgili hedefler koyar ve sürekli ölçümler yapar.

ISO 50001 Belgesi kuruluşların enerji politikasını oluşturduğunu, sera gazı emisyonlarının azaltılması yoluyla çevreye duyarlı olduğunu, enerji kaynaklarını etkin kullandığını gösterir. ISO 50001 Belgesi kuruluşlara sadece prestij değil, enerji maliyetlerinde azalma ve mevzuatlara uyum noktasında firmalara yarar sağlamaktadır. Müşteriler, çalışanlar ve tüm paydaşlar üzerinde enerji verimliliği ile ilgili bir farkındalık oluşmasını sağlayan 50001 Belgesinin önemi giderek artmaktadır.