×

LWG Belgesi


Leather Working Group (LWG - Deri Çalışma Grubu), deri üretiminin neden olduğu çevresel etkiye odaklanan ve deri üreticilerinin çevresel performanslarını değerlendiren ve sertifikalandıran bir kuruluştur. LWG sertifikasına sahip olabilmek için üreticilerin temelde; derilerin izlenebilirliği, çevre politikaları ve prosedürleri, enerji tüketimi, su kullanımı, hava ve gürültü emisyonları, atık yönetimi, işçi güvenliği ile ilgili programları uygulamış olması gerekir.


Deri üreticilerinin çevreye uyum ve performans yeteneklerini geliştirmek ve teşvik etmek, deri endüstrisinde sürdürülebilir ve uygun çevresel uygulamaları sağlayarak deri endüstrisini geliştirmeyi amaçlar. Ortak hedefleri, deri endüstrisinin çevresel etkisini küresel olarak iyileştirmek ve tedarik zinciri boyunca sürdürülebilir uygulamaları teşvik etmektir.


LWG sertifikasına sahip olmak, deri üretiminin çevreye ve insan sağlığına zarar vermediğini kanıtlamak açısından önemli bir adımdır.


LWG belgesi almak isteyen üreticiler, akredite edilmiş bir denetçi tarafından denetlenmeli ve belirli kriterleri karşılamalıdır. Bu kriterleri sağlamak için aşağıdaki alanlarda doküman ve kayıtları oluşturmalıdır.


1. Doküman Kontrol

2. Çevresel Amaçların ve Hedeflerin Belirlenmesi

3. Roller, Sorumluluklar ve Bütçe

4. Çevre Yönetim Sistemi Komitesi

5. Eğitim

6. İç Tetkik

7. Yönetimin Gözden Geçirmesi

8. Yasal ve Diğer Gereklilikler

9. Atık Yönetimi

10. Üretim Verisi

11. Kısıtlanmış Maddeler

12. Kimyasal Yönetimi

13. İzlenebilirlik

14. Çevresel Boyutların Belirlenmesi

15. Şikâyet Yönetimi

16. Housekeeping

17. Trafik


LWG belgesinin faydalarını;


• Uluslararası pazarlara giriş kolaylığı,

• Müşteri güveni,

• Doğal kaynak (enerji, su vs.) tasarrufu

• Tehlikeli ve tehlikesiz atıkları azaltma

• Karbon ayak izi düşürme sayılabilir.


LWG Denetim Standardı aşağıdakileri yapmayı amaçlar:


• Tedarik zinciri izlenebilirliğini ve şeffaflığını arttırmak

• Bilgiyi ve verilere erişimi arttırmak

• Deri üretiminde kaynak verimliliğini arttırmak

• Atık üretimini ve çevreye emisyonları azaltmak

• Kimyasal yönetimini iyileştirin ve tehlikesiz kimyasalların kullanımını arttırmak

• Hayvan refahı için gerekli özeni göstermek

• Çalışma koşullarının iyileştirilmesi


Esas itibariyle LWG, deri üretimi için kullanılan hayvanlardan, deriyi üretmek için çalışan insanlara ve üretimden kaynaklanan emisyonlara, çevreye kadar olan sürecin tamamını içine alır.


LWG üreticileri ve perakendecileri, deri endüstrisinin tedarikçilerini (kimyasallar, makineler), STK’ları ve hizmet sağlayıcıları bir araya getirir. Başarılı bir denetim sonucunda sertifikalı tüm üreticilere anında gruba üyelik hakkı verilmektedir.