×

Eğitimin Amacı

ISO Standartlarına göre faaliyet gösteren firmaların Kalite Sistem İç denetimlerini etkin bir şekilde ve sistemlerini geliştirici yönde yapabilecek iç denetçilerini yetiştirmek.

Eğitim İçeriği

• Kalite Yönetim Sistemi Standart Maddeleri İncelenmesi
• Denetçi Özellikleri ve İletişim
• Tetkik türleri
• Tetkikin aşamaları
• Tetkikin Planlanması Yıllık ve Detay Denetim Planları
• Soru Hazırlama ve Soru Listeleri
• Denetim Gerçekleştirme ve Soru Teknikleri
• Uygunsuzluk Tanımları ve Uygunsuzluk Raporu
• Denetim Raporlaması
• Örnek Olay Analizleri ve Örnek Tetkik Çalışmaları
• Uygulama: Ekiplerin kurulması. Önceden dağıtılan örnek olaylar üzerinden senaryolarla tetkikin raporlanması ve kapanış toplantısının yapılması
• Değerlendirme Sınavı