×

HACCP, gıda işletmelerinde, sağlıklı gıda üretimi için gerekli olan hijyen şartlarının (personel, ekipman, hammadde, ortam, vb.) belirlenerek bu şartların sağlanması, üretim ve servis aşamasında tüketici açısından sağlık riski oluşturabilecek nedenlerin belirlenmesi ve bu nedenlerin ortadan kaldırılması temeline dayanan bir ürün güvenilirliği sistemidir.


HACCP, İngilizce Hazard Analysis and Critical Control Point - Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizi ifadesinin kısaltmasıdır. Sistem, ürün güvenliğini etkileyen tehlikelerin önceden belirlenmesi ve kontrol altına alınmasını sağlayan sistematik bir yaklaşımdır.


Haccp Belgesi gıda ürünlerinin hazırlanmasından sunumuna kadar hangi noktalarda tehlikelerin oluşabileceği, bu risklerin nasıl ortadan kaldırılabileceği ve kontrol altında tutulabileceği ile ilgilidir. Bu tehlikeler fiziksel, kimyasal veya biyolojik olabilirler. Haccp belgesi nedir dediğimizde de bu sistemi uygulayan firmaların aldığı belgedir diyebiliriz.


Görüldüğü gibi haccp daha çok ürünler için ve sadece üretim prosesine dönük hazırlanmış bir standarttır. Uluslararası standartlar organizasyonu (ISO) tarafından 2005 yılında yayınlanan ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistem Standardı, HACCP prensiplerini de içerecek şekilde hazırlanmış, tüm gıda sektörlerine uygulanabilen bir bir içeriğe sahiptir. Dolayısıyla 2006 yılından itibaren kuruluşlar HACCP Belgesi yerine uluslararası geçerliliği olan ISO 22000 belgesini almaktadır.


ISO 22000 gıda zinciri boyunca her aşamada gıda güvenliğini sağlamaya dönük bir standarttır. HACCP Belgesi nedir, haccp nedir, haccp belgesi nasıl alınır gibi soruların cevabı için artık Iso 22000 standardının gerekliliklerine bakmak gerekmektedir. Standartta Haccp sisteminin tüm temel prensipleriyle beraber, firmada tüm süreçlerin nasıl yönetileceğine dair şartlar mevcuttur. Iso 22000 sistemini uygulayan bir firma haccp sistemini de uygulamış demektir. Haccp belgesi nedir ile ilgili konulara hizmetlerimiz bölümünden ISO 22000 belgesi konusu incelenebilir.