×

TSE-HYB Belgesi Nedir? Kısaca Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi hizmet üreten sektörlerde, işyerleri, kurum veya kuruluşların verdiği hizmetlerin yeterliliğinin, ilgili Türk Standardına ve/veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kriterlere uygunluğunu gösteren ve akit edilen sözleşme ile kullanılabilen geçerliliği 1 yıl olan belgedir. Bu belge tüketiciye verilecek hizmetlerin ve çeşitli işyerlerinin mevzuata uygunluğunu, imkan ve kabiliyetlerinin yeterliliğini gösterir.

Dolayısıyla Hizmet Yeterlilik Belgesi firmanın vermiş olduğu hizmette alt yapı, personel, makine ekipman olarak yeterli olduğunu ifade eden kalite belgesi olarak ortaya çıkmaktadır.

Özellikle bazı sektörlerde müşteri tarafından talep edilen HYB Belgesi alım işlemleri zorlu süreçleri beraberinde getirmektedir. Üyelik işlemleri, standart alımı, standardın yorumlanması ve gereklerinin tespit edilmesi, bu gerekliliklerin firmaya uygulanması, TSE’ye başvuru, denetim ve belgelendirme işlemleri ciddi şekilde takip edilip sonuçlandırılması gereken süreçlerdir.

Ekip kalite danışmanlık, standardın firma adına alınması, standart gerekliliklerinin firmaya uygulanması için eğitim ve danışmanlık verilmesi, TSE 'ye firma adına belge başvurularının yapılması gibi hizmetleri sunmaktadır. HYB Belgesi nedirHYB Belgesi nasıl alınır soruları için aşağıdaki konular yardımcı olacaktır.

TSE-HYB Belge Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

1- Başvuru sahibi firmanın yasal statüsünü gösteren resmi bir belge. (Sicil Gazetesi, Vergi Levhası)
2- Başvuru sahibi firmayı temsile yetkili olan kişinin/kişilerin imza sirküleri
3- Avans dekontu


TSE BELGESİ

Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi; Türk Standardı bulunan konularda, söz konusu ürünlerinin ilgili Türk Standardına uygunluğunu belirten ve TSE Markası kullanma hakkı veren belgedir. Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi; Standardı bulunan konularda, ürünlerin bu standartlara uygun olarak üretildiğini test ve deneylerinin yapıldığını ve güvenilirliğini ispat eder.

TSE Belgesi danışmanlık hizmeti kapsamında, firmanın üyelik işlemleri, standart alımı, standardın yorumlanması ve gereklerinin tespit edilmesi, laboratuvar ve ürün test gereklilikleri, bu gerekliliklerin firmaya uygulanması hizmetleri verilmektedir.

Yine test talimatlarının oluşturulması tutulacak kayıtların belirlenmesi ve tüm dokümantasyonun hazırlanması gerekmektedir. Tüm bu çalışmalardan sonra TSE ’ye başvuru, denetim ve belgelendirme süreçleri tarafımızca takip edilmelidir.

TSEK Belgesi

Kalite Uygunluk Belgesi; Türk Standartları bulunmayan konularda firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili uluslararası standartlar, benzeri Türk Standartları, diğer ülkelerin milli standartları, teknik literatür esas alınarak Türk Standartları Enstitüsü tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerlerine uygunluğunu belirten ve TSEK Markası kullanma hakkı verilen belgedir.

TSE Belge Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

1- Başvuru sahibi firmanın yasal statüsünü gösteren resmi bir belge. (Sicil Gazetesi, Vergi Levhası)
2- Başvuru sahibi firmayı temsile yetkili olan kişinin/kişilerin imza sirküleri
3- Marka tescil belgesi
4- Başvuru sahibi kuruluş ile üretici kuruluş birbirinden farklı ise, aralarında yapılan sözleşme.
5- Avans dekontu