×

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 Belgesi, firmalara prestij ve rekabet üstünlüğü sağlayan kalite belgesidir. Kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir garantisidir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 Belgesi kuruluşun çevre yükümlülüklerini yerine getirdiğini, çevreye verdiği zararı minimize ettiğini, doğal kaynak tüketimini azalttığını gösterir.

ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi kuruluşun iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili şartları sağladığını, mevzuatlara uyduğunu ve risklere karşı önlemlerin alındığını gösterir.

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti

ISO 10002 Belgesi müşteri şikayeti alındığında şikayeti giderme ve memnuniyeti sağlamak için sistemin uygulandığını gösterir.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 27001 belgesi, kuruluşun sahip olduğu veya işlediği verilerin güvenliğiyle ilgili riskleri yönetmek için sistemi uygulamaya koyduğunu gösterir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001 Belgesi, enerji tüketiminin azaltılması, daha etkin, daha verimli ve sürdürülebilir enerji tüketimi için gerekliliklerin sağlandığını gösterir.

Gıda Güvenliği Belgeleri

Gıda güvenliği yönetim sistemi ile ilgili ISO 22000, BRC, FSSC 2000, IFS, HACCP ve Helal Belgeleri bulunmaktadır.

Kalite ve Sosyal Sorumluluk Belgeleri

Kalite ve sosyal sorumluluk belgeleri kapsamında SEDEX, SA 8000, LWG, AS 9100, IATF 16949 belgeleri bulunmaktadır.

ISO Serisi Diğer Belgeler

ISO serisi diğer belgeler kapsamında ISO 22716 GMP, ISO 22301, ISO 37001, ISO 41001, ISO 13485 belgeleri bulunmaktadır.

TSE HYB Belgesi

TSE veya TSE-HYB Belgesi Türk Standardı bulunan konularda, söz konusu ürünlerin/hizmetlerin ilgili Türk Standardına uygunluğunu gösterir.

CE Belgesi

CE Belgesi; ürünün, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki sağlığı açısından asgari güvenlik koşullarına sahip olduğunu gösterir.

Ülkelere Özgü Sertifikalar

Ülkelere özgü sertifikalar kapsamında Rusya'ya ait EAC Belgesi, GOST-R Belgesi ve Suudi Arabistan'a ait SASO Belgesi bulunmaktadır.

Marka Tescil

Marka tescili, bir markanın (sözcük, şekil, logo vs.) marka tescili yoluyla yasal olarak korunmasıdır. Bu hakların korunması tescil ile mümkündür.

Patent Tescil

Patent belgesi, buluş sahibinin buluş konusu ürünü veya usulü, belirli bir süre üretme, kullanma veya satma yetkisini veren belgedir.

Tasarım Tescil

Tasarım Tescili, ürünün tümü veya bir parçasının çizgi, şekil, biçim, renk, gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümünün korunmasıdır.

ISO Kalite Sistem Eğitimleri

ISO Serisi standartlarda Temel kalite kavramları, ISO standart maddeleri, standardın kuruluşlardan istedikleri aktarılır.

İç Denetçi Eğitimleri

Kurum içi denetçilerin yetiştirilmesine yönelik eğitimdir. Denetimin planlanması, uygulanması ve raporlanması ile ilgili standart gereklilikleri anlatılır.

Farkındalık Eğitimleri

Farkındalık eğitimleri kapsamında kalite farkındalık eğitimi, çevre farkındalık eğitimi, dokümantasyon eğitimi, hijyen ve sanitasyon eğitimi bulunmaktadır.