×

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Eğitimin Amacı

Standart maddelerini yorumlayarak ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’nin kurulması, etkin olarak uygulanması ve sürekliliğinin sağlanması konusunda katılımcıları bilgilendirmek.

Rekabet koşullarının hızla değiştiği günümüzde, fark yaratarak kalıcı olabilmek için ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’nin, gerekliliği, firma ve çalışanlarına sağlayacağı katma değerler konusunda katılımcıları bilinçlendirmek

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi dokümanlarının tanımlanması ve hazırlanmasına yönelik becerilerin kazandırılması

Eğitim İçeriği

• Kalite Kavramı,
• Kalite Yönetim Sistemi Standardının tarihçesi,
• ISO 9000 Standardının Tanıtımı ve Güncel Standartlar Hakkında Bilgilendirme,
• ISO 9001Kalite Yönetim Sistem Maddelerinin Örneklemelerle Yorumlanması,
• Kalite Yönetim Sistem Dokümantasyonu, Prosedür, Proses, Talimat, Form, Kalite planı, Kalite el kitabı
• Uygulama: Destek Dokümanların Oluşturulması, Prosedür ve Talimatların Yazılması,

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Eğitimin Amacı

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardına ve yasal mevzuatlara uygun bir Çevre Yönetim Sistemi kurmak, geliştirmek veya sürdürmek isteyen firmalardan katılımcılara, standardın istediği minimum gerekliliklerin karşılanmasına yönelik açıklayıcı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

ISO 14001 ÇYS Standartlarının ISO 9001 KYS standartları ile bağlantısı konusunda katılımcıları bilgilendirmek.

Eğitim İçeriği

• Çevre Yönetim standartlarının gelişimi
• ISO 14001:2004 standardı maddelerinin incelenmesi
• ÇYS yönetim sisteminin amaç ve hedefleri, ÇYS programı bilgilendirme ve örnek uygulaması
• Çevre boyutları değerlendirme yöntemleri
• Acil durum planı
• Yasal ve diğer şartların takibi

OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Temel Eğitimi

Eğitimin Amacı

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı’na ve yasal mevzuatlara uygun bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kurmak, geliştirmek veya sürdürmek isteyen firmalardan katılımcılara, standardın istediği minimum gerekliliklerin karşılanmasına yönelik açıklayıcı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanun, yönetmelik, mevzuat ve tüzüklerin ışığı altında, kuruluştaki söz konusu riskleri ortadan kaldırarak veya en aza indirerek, sağlıklı, güvenli bir çalışma ile sağlıklı bir çalışma ortamının yönetilmesidir.

Eğitim İçeriği

• OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Tarihçesi
• İş sağlığı güvenliğine, iş kazalarına genel bakış
• İş Sağlığı Yönetim Sistem Dokümantasyonu, Prosedür, Proses, Talimat, Form
• OHSAS 18001 standardı maddelerinin incelenmesi
• İSG yönetim sisteminin amaç ve hedefleri, İSG programı bilgilendirme ve örnek uygulaması
• İSG Riskleri değerlendirme yöntemleri
• Acil durum planı
• Kanuni ve diğer şartların takibi
• Örnek Olay Analizleri ve Örnek Tetkik Çalışmaları

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Eğitim Amacı:

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminde yer alan, yönetim sisteminin geçerli kılınması, doğrulanması ve iyileştirilmesi kapsamında gereken proseslerin planlanması ve uygulanması konusunda bilgi aktarımının sağlanmasıdır.

Gıda üretim zincirinde bulunan herhangi bir kuruluşun, gıdanın tüketimi esnasında güvenli olmasını temin edebilmek için gıda üzerindeki güvenlik tehlikelerini yönetmeye yönelik bir sistemin nasıl kurulacağı ve yönetileceği konusunda temel bilgilerin aktarımının sağlanmasıdır.

Eğitim İçeriği:

• ISO 22000 Tanımlar ve tarifler
• ISO 22000 Standardının maddelerinin yorumlanması
• Ön Gereksinim Programlarının oluşturulması (OGP, OOGP)
• Tehlike Analizleri -HACCP Planının oluşturulması,
• Temel gıda mevzuatlarının ele alınması ve takip yöntemleri,
• Gıda güvenliği yönetim sisteminin geçerli kılınması, doğrulanması ve iyileştirilmesi,